Voor verwijzers

Psychomotorische therapie levert een effectieve bijdrage aan behandeling van cliënten met psychische en psychosociale problematiek, zoals beschreven in de GGZ standaard Generieke module vaktherapie. Het is uitstekend in te zetten als zelfstandige therapie of ter aanvulling op een psychotherapie. Het is in het bijzonder effectief wanneer een lichaamscomponent in de problematiek aanwezig is of wanneer cliënten sterk rationeel zijn. PMT is een reguliere behandelwijze en valt in de beroepentabel DBC GGZ onder vaktherapeutische beroepen.

Mijn focus ligt op behandeling van volwassenen binnen de volgende gebieden:

  • Traumagerelateerde klachten, PTSS en dissociatie
  • Onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)
  • Spanningsklachten
  • Eetstoornissen
  • Angsten en fobieën, dwangstoornissen
  • Chronische vermoeidheid en pijnklachten
  • Functionele Neurologische Stoornissen (FNS)

Op basis van een verwijzing door een huisarts, POH, psychiater of psycholoog, doe ik een intake en start ik de behandeling op.
Als vaktherapeut psychomotorische therapie kan ik als deelbehandelaar in de DBC’s van een psychiater of GZ-psycholoog worden opgenomen. Samen met de regiebehandelaar maken we hier afspraken over en stellen we gezamenlijk doelstellingen op. De behandeling kan in dat geval vergoed worden.

Ik richt mij niet op:

  • Schizofrenie, psychose, verslaving
  • Suïcide preventie
  • PMT voor kinderen

Mijn werkgebied is de omgeving Haarlem, Heemstede, Hoofddorp. Voor de behandeling kan ik gebruik maken van een eigen praktijkruimte, danwel op externe locatie zodat een combinatieafspraak Psychotherapeut/PMT mogelijk is.